Chiết khấu thương mại

Hướng dẫn cách hạch toán các trường hợp chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách hạch toán trong các trường hợp chiết khấu thương mại:

Hướng dẫn viết hoá đơn GTGT các trường hợp Chiết Khấu Thương Mại

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách viết Hoá đơn GTGT trong các trường hợp chiết khấu thương mại: