Chứng từ khấu trừ

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Các trường hợp nào Đơn vị chi trả thu nhập phải cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, mẫu số CTT56? Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Hiện đang là những thắc mắc của nhiều bạn kế toán. Chúng tôi xin hướng dẫn các kế toán doanh nghiệp về chứng từ thuế TNCN như sau: