Hoá đơn

Cách lập hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT để liệt kê các loại hàng, dịch vụ đó (theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Hướng dẫn viết hoá đơn GTGT các trường hợp Chiết Khấu Thương Mại

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách viết Hoá đơn GTGT trong các trường hợp chiết khấu thương mại: