Kiểm tra báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai

Cách kiểm tra báo cáo tài chính – Hàng năm trước khi in báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính tránh việc sai sót không đáng có. Ketoangioi xin chia sẻ một số kinh nghiệm cho các bạn đang làm kế toán tại các đơn vị cũng như các bạn muốn làm kế toán trong tương lai.