Nguoi lao dong

Hướng dẫn làm giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Nghị định 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/11/2013. Tuy nhiên trong thực tế rất nhiều bạn kế toán làm việc tại các công ty nước ngoài vẫn phải nhờ tư vấn hoặc ủy quyền cho văn phòng luật sư làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Hôm nay, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn bằng chính kinh nghiệm thực tế khi làm thủ tục và chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau: