Quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Trường hợp Công ty quyết toán thuế TNCN, đối với các cá nhân ủy quyền cho Công ty quyết toán thay thì Công ty có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp để trả cho cá nhân nộp thừa, trường hợp vẫn còn số thuế nộp thừa thì Công ty ứng trước tiền để trả cho cá nhân, đồng thời lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm Thông tư số 156/TT-BTC) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 33 Thông tư số 156/TT-BTC.

Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho NNT kịp thời cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế năm 2014, từ ngày 12/3/2015 Cục thuế Hà Nội bắt đầu tập huấn chính sách thuế cho CBCC và NNT trên địa bàn Hà Nội. Dưới dây là bài giảng Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Để kịp thời cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT) phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014. Chúng tôi xin hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện như sau: