Thai sản

Chế độ thai sản năm 2017

Ke Toan Gioi xin giới thiệu tất cả những điều cần biết về chế độ thai sản năm 2017 đối với người lao động

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Bạn đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, chuẩn bị cho mọi thủ tục được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho bé. chúng tôi xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp và đơn vị bảo hiểm.

Hướng dẫn làm thủ tục thai sản

Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.