Thue gtgt

Cách lập hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT để liệt kê các loại hàng, dịch vụ đó (theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho NNT kịp thời cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế năm 2014, từ ngày 12/3/2015 Cục thuế Hà Nội bắt đầu tập huấn chính sách thuế cho CBCC và NNT trên địa bàn Hà Nội. Dưới dây là bài giảng Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Điểm mới của thông tư 26/2015/TT-BCT ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính

Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn. Các nội dung mới của Thông tư lần này được sửa đổi, bổ sung nhằm hướng dẫn chi tiết một số Điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế GTGT liên quan đến Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau: