Thuế tncn

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Các trường hợp nào Đơn vị chi trả thu nhập phải cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, mẫu số CTT56? Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Hiện đang là những thắc mắc của nhiều bạn kế toán. Chúng tôi xin hướng dẫn các kế toán doanh nghiệp về chứng từ thuế TNCN như sau:

Hướng dẫn về thuế TNDN và thuế TNCN với lao động nước ngoài

Các doanh nghiệp có lao đông nước ngoài làm việc thương thắc mắc băn khoăn các vấn đề: Làm thế nào để chi phí lương trả cho lao động nước ngoài được tính vào chi phí hợp lý? và thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào? Nay chúng tôi xin hướng dẫn về khoản chi phí tiền lương với thuế TNDN và thuế TNCN