Thảo luận

Doanh nghiệp đang áp dụng QD 48/2006/QĐ-BTC, năm 2015 có phải chuyển sang vận dụng TT200/2014/TT-BTC

 Doanh nghiệp tôi đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Sang năm 2015, doanh nghiệp tôi có phải chuyển sang vận dụng thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính?Nếu có  doanh nghiệp chúng tôi có phải gửi thông báo hay đăng ký với cơ…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 6582
 • Thích: 0

Câu hỏi về hoàn thuế GTGT

Doanh nghiệp chúng tôi làm hàng xuất khẩu 100%, Không có hàng hóa dịch vụ tiêu thụ trong nước, hàng tháng thuế giá trị gia tăng đầu vào của chúng tôi khoảng chừng 50-60 triệu đồng. từ trước khi có thông tư 219 của bộ (cụ thể hóa luất thuế…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 1359
 • Thích: 0

Cho thuê nhà phải nộp những thuế gì?

Hiện nay Tôi chuẩn bị ký hợp đồng cho thuê nhà. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp Luật thuế hiện hành thì tôi có phải nộp thuế gì không?
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 1424
 • Thích: 0

Có cần thông báo với thuế khi thay đổi chế độ kế toán?

Công ty đang áp dung chế độ kế toán theo quyết định 48 hay quyết định số 15 thì sang năm 2015 công ty muốn áp dung chế độ kế toán theo thong tư 200 thì có phải đăng ký hay làm thủ tục thong báo gì với cơ quan…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 1431
 • Thích: 0

Có phải lập hóa đơn điều chỉnh thay thế hóa đơn sai sót?

Tháng 3 năm 2015 tôi phát hiện ra do sơ suất trong tháng 2 năm 2015 tôi có viết sai tên của người mua hàng trên một hóa đơn giá trị gia tăng, các chỉ tiêu khác như mã số thuế, địa chỉ của người mua hàng vẫn đúng. Xin…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 817
 • Thích: 0

Hóa đơn chỉ ghi tên nhân viên đi công tác có được chấp nhận?

 Công ty chúng tôi có phát sinh các chứng từ khi cán bộ đi công tác tại nước ngoài phục vụ hoạt đồng kinh doanh (có Quyết định cử cán bộ đi công tác từ công ty). Có 1 số hóa đơn chứng từ theo mẫu của nước ngoài chỉ…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 1024
 • Thích: 0

Câu hỏi về Thuế GTGT đầu vào để sản xuất phân bón

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất phân bón  theo quy định mới, từ ngày 1/1/2015 Phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế. Vậy thuế VAT đầu vào nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển.... để sản xuất phân bón chung tôi sẽ kê khai thuế như thế nào?
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 1298
 • Thích: 0