Tư vấn & Hỏi đáp (95)

Áp dụng thuế suất 20% hay 22% cho năm 2014

 • Jan 22, 2015
 • 744
Cho tôi hỏi: Năm 2013 doanh thu bán hàng hóa của công ty tôi là 12 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu năm 2014 là 20,9 tỷ đồng. vậy năm 2014 công ty tôi áp dụng theo mức thuế suất 20% hay 22%?

Hướng dẫn xử lý hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

 • Jan 22, 2015
 • 5092
Trên hoá đơn em đã xuất trả hoá đơn cho khách hàng, hàng hoá đã giao và người mua hàng đã kê khai thuế, nhưng bên em là bên bán chưa kê khai thuế đầu vào. Em phát hiện ra là em đã viết sai tên hàng hoá cung cấp (các thông tin còn lại đều đúng ạ). Bây giờ em phải xử lý như thế nào ạ. Em cảm ơn ạ và em mong sớm nhận được câu trả lời của anh chị ạ

Câu hỏi về cách xử lý trường hợp nộp thừa tiền thuế TNDN

 • Jan 21, 2015
 • 3981
Xin cho em được hỏi quý 3/2014 khi tính thuế TNDN tạm tính quý 3 phát sinh lãi, em không kết chuyển lỗ các quý còn lại sang nên đã tính thuế TNDN và nộp cho ngân sách nhà nước.Sau khi tính thuế TNDN quý 4 và quyết toán năm phát sinh lãi nhưng sau khi kết chuyển lỗ của các quý trước sang thì số tiến thuế TNDN năm 2014 phát sinh ít hơn số tiền thuế quý 3 em đã nộp. Vậy em phải làm thủ tục gì để được cấn trừ số thuế TNDN đã nộp thừa. Em xin chân thành cám ơn

Chuyển lỗ của năm 2013 sang quý 4 năm 2014 có được không ?

 • Jan 21, 2015
 • 885
Công ty em năm 2013 lỗ.Sang quý 1, quý 2 năm 2014 cũng lỗ.Quý 3 và quý 4 năm 2014 có lãi.Vậy em được chuyển số lỗ của năm 2013 sang được không hay chỉ được chuyển lỗ của quý 1 và quý 2 năm 2014 thôi! Xin chân thành cám ơn

Câu hỏi về Quyết toán thuế TNCN

 • Dr. Mohamed Watsica
 • Jan 21, 2015
 • 755
Ông A làm việc tại Công ty X từ tháng 10/2014 và ký HD lao động 6 tháng với công ty X. sang tháng 01/2015 ong A nghỉ việc, ông A không ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế. Xin hỏi trường hợp này quyết toán năm 2014 như thế nào?

Câu hỏi về: Khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động có được tính vào CP được trừ?

 • Dr. Mohamed Watsica
 • Jan 21, 2015
 • 801
Doanh nghiệp có được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi phí có tính chất phúc lợi cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày Tết và những khoản chi có tính chất phúc lợi xã khác ?

Câu hỏi về việc Áp dụng mức thuế suất 20 % hay 22% trong năm 2014?

 • Dr. Mohamed Watsica
 • Jan 21, 2015
 • 655
Cho tôi hỏi: Theo tôi biêt thì từ năm 2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông có 2 mức là 22% và 20%. Xin hỏi, với tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ của công ty tôi năm 2013 là 22 tỷ đồng và dự kiến tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ năm 2014 là trên 27 tỷ đồng thì năm 2014 công ty tôi áp dụng mức thuế suất nào 20 % hay 22%?