Thảo luận

Áp dụng thuế suất 20% hay 22% cho năm 2014

Cho tôi hỏi: Năm 2013 doanh thu bán hàng hóa của công ty tôi là 12 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu năm 2014 là 20,9 tỷ đồng. vậy năm 2014 công ty tôi áp dụng theo mức thuế suất 20% hay 22%?
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 637
 • Thích: 0

Hướng dẫn xử lý hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

Trên hoá đơn em đã xuất trả hoá đơn cho khách hàng, hàng hoá đã giao và người mua hàng đã kê khai thuế, nhưng bên em là bên bán chưa kê khai thuế đầu vào. Em phát hiện ra là em đã viết sai tên hàng hoá cung cấp…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 4972
 • Thích: 0

Câu hỏi về cách xử lý trường hợp nộp thừa tiền thuế TNDN

Xin cho em được hỏi quý 3/2014 khi tính thuế TNDN tạm tính quý 3 phát sinh lãi, em không kết chuyển lỗ các quý còn lại sang nên đã tính thuế TNDN và nộp cho ngân sách nhà nước.Sau khi tính thuế TNDN quý 4 và quyết toán năm…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 3856
 • Thích: 0

Chuyển lỗ của năm 2013 sang quý 4 năm 2014 có được không ?

Công ty em năm 2013 lỗ.Sang quý 1, quý 2 năm 2014 cũng lỗ.Quý 3 và quý 4 năm 2014 có lãi.Vậy em được chuyển số lỗ của năm 2013 sang được không hay chỉ được chuyển lỗ của quý 1 và quý 2 năm 2014 thôi! Xin chân thành…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 787
 • Thích: 0

Câu hỏi về Quyết toán thuế TNCN

Ông A làm việc tại Công ty X từ tháng 10/2014 và ký HD lao động 6 tháng với công ty X. sang tháng 01/2015 ong A nghỉ việc, ông A không ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế. Xin hỏi trường hợp này quyết toán năm 2014 như…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 652
 • Thích: 0