Thảo luận

Chi phí quản lý doanh nghiệp được tính như thế nào là hợp lý?

Chi phí quản lý doanh nghiệp được tính như thế nào là hợp lý? Nếu trong năm mà công ty có số chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn thì có hợp lý không? Có Luật nào hay văn bản nào qui định về định mức chi phí cho…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 3343
 • Thích: 0

Số thuế được hoàn thấp hơn số thuế xin hoàn, phần thuế chênh lệch đó và chi phí tương ứng phải hạch toán như thế nào?

Công ty tôi mới được cơ quan thuế duyệt quyết toán thuế GTGT. Tôi muốn hỏi một số vấn đề sau: 1. Số thuế được hoàn thấp hơn số thuế xin hoàn, phần thuế chênh lệch đó và chi phí tương ứng phải hạch toán như thế nào? 2. Sau…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 1014
 • Thích: 0

Rất mong ketoangioi hướng dẫn cách hạch toán.

Chúng tôi có thuê một gian hàng, nhưng trả tiền thuê hàng tháng bằng cách như sau: Tiền thuê gian hàng = số tiền thoả thuận cố định + 15% doanh thu bán hàng trong tháng. Rất mong ketoangioi hướng dẫn cách hạch toán.
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 555
 • Thích: 0

Trường hợp được miễn giảm thuế TNDN xin hỏi có phải được hạch toán vào TK 821 – “Chi phí thuế TNDN hiện hành” không?

Trường hợp được miễn giảm thuế TNDN xin hỏi có phải được hạch toán vào TK 821 – “Chi phí thuế TNDN hiện hành” không? Theo tôi, dù phần BCTC có ghi rõ là được miễn giảm nhưng nếu vẫn tính toán và hạch toán thuế TNDN phải nộp vào…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 726
 • Thích: 0

Trường hợp được miễn giảm thuế TNDN xin hỏi có phải được hạch toán vào TK 821 – “Chi phí thuế TNDN hiện hành” không?

Trường hợp được miễn giảm thuế TNDN xin hỏi có phải được hạch toán vào TK 821 – “Chi phí thuế TNDN hiện hành” không? Theo tôi, dù phần BCTC có ghi rõ là được miễn giảm nhưng nếu vẫn tính toán và hạch toán thuế TNDN phải nộp vào…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 1002
 • Thích: 0

Việc xử lý như thế nào khi hợp nhất báo cáo tài chính?

Một số doanh nghiệp FDI đã được chấp thuận kỳ kế toán năm 12 tháng tròn (ví dụ: Từ 15/02 năm trước đến 14/02 năm sau). Hiện nay, theo quy định của Luật Kế toán ngày 17/06/2003 và Thông tư 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính yêu cầu kỳ…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 596
 • Thích: 0