Thảo luận

Việc sử dụng tỷ giá hối đoái

Một số doanh nghiệp có vướng mắc về việc sử dụng tỷ giá hối đoái nào khi chuyển đổi báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam để nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp được chấp thuận…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 557
 • Thích: 0

Ghi nhận tiền thuê đất của các công ty trong khu công nghiệp

Ghi nhận tiền thuê đất của các công ty trong khu công nghiệp Hiện nay, các công ty 100% vốn nước ngoài thường tiến hành thuê đất của các khu công nghiệp theo toàn bộ thời gian của giấy phép đầu tư và trả tiền một lần. Tuy nhiện việc…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 3103
 • Thích: 0

Vấn đề hạch toán có phải thu nội bộ không?

Phải thu nội bộ: trong Báo cáo tài chính không hợp nhất (báo cáo tài chính riêng) của công ty “Nhà đầu tư” a. Doanh thu phát sinh giữa công ty Nhà đầu tư với công ty nhận đầu tư (công ty con, công ty liên kết, công ty liên…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 680
 • Thích: 0

Việc xử lý khoản triết khấu hoặc phụ trội trái phiếu?

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 15/2006/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp thì: - Triết khấu trái phiếu được phân bổ dần để tính vào chi phí đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu. - Phụ trội trái phiếu…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 587
 • Thích: 0

Tôi đang gặp vướng mắc khi xử lý kế toán

Tôi hiện đang làm việc cho công ty kiểm toán. Hiện nay tôi đang gặp vướng mắc khi xử lý kế toán cho một khách hàng, cụ thể như sau: Một công ty A góp vốn vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Trung Quốc. Trong năm…
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 516
 • Thích: 0

Báo cáo tài chính

Các DN vừa và nhỏ áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 144 có phải trình bày BCTC năm 2005 theo quy định của Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính không?
 • Ngày đăng:
 • Lượt đọc: 589
 • Thích: 0