Thông báo gia hạn nộp tờ khai qua mạng

  • Jan 20, 2015
  • 1215
Thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/01/2015) đối với các tờ khai có hạn nộp là ngày 20/01/2015.
Thông báo gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Các doanh nghiệp không nộp được tờ khai thuế qua mạng, đừng lo lắng vì  Tổng cục Thuế vừa  thông báo gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:           

Tháng 01/2015, Người nộp thuế thực hiện khai thuế tháng 12/2014 và quý IV năm 2014 với số lượng hồ sơ khai thuế rất lớn. Để phân tải hệ thống khai thuế qua mạng và hỗ trợ, tạo thuận lợi cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ khai thuế, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/01/2015) đối với các tờ khai có hạn nộp là ngày 20/01/2015.

Xem chi tiết thông báo tổng cục thuế về việc gia hạn nộp tờ khai tại đây

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Khali
Khalid Goldner
9 tháng trước
xem thees nao
Reply
Related News