Thủ tục cần làm khi thay đổi tên công ty

  • Jan 07, 2016
  • 2553
Trường hợp thay đổi tên công ty, người nộp thuế phải khai báo với sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển đổi tên công ty
Thủ tục cần làm khi thay đổi tên  công ty

I. Thủ tục với sở kế hoạch đầu tư: Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ, Chứng từ sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

-  Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Bản sao danh sách thành viên, Điều lệ đã sửa đổi của Công ty;

II. Thủ tục với cơ quan thuế:

– Mẫu 08-MST Tờ kê khai điều chỉnh đăng ký thuế ban hành theo Thông tư 156.

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế.( Bản Gốc)

– Bản sao không yêu cầu công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh theo tên mới;

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News