Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

  • Ke Toan Gioi
  • 60
  • 1

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc như thế nào? Trong bài viết dưới đây, ketoangioi.com.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này

1.Nếu người nộp thuế thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

Khi người nộp thuế thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế cần chuẩn bị những giấy tờ sau: 

-Bản sao không yêu cầu chứng thực thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên. Giấy khai sinh đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi.

-Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế số 08-MST để thay đổi thông tin cho người phụ thuộc

– Bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người Việt nhưng sống ở nước ngoài nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các giấy tờ này có thay đổi

2.Nếu người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

-Cá nhân gửi bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập

-Cơ quan chi trả thu nhập lập tờ khai đăng ký thuế cho người phụ thuộc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và điền các thông tin đăng ký thuế có sự thay đổi.

thu-tuc-cat-giam-nguoi-phu-thuoc

Chú ý: Nếu bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc qua mạng điện tử thì làm trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

 

Ví dụ: Cháu Lê Văn A là  con anh Lê văn B, được đăng ký người phụ thuộc  từ tháng 01/2019 đến  tháng 02/2020 anh B muốn cắt giảm người phụ thuộc, thì khai mẫu số 20-ĐK-TH-TCT như  sau:

Người phụ thuộc - ketoangioi.com.vn

Người phụ thuộc - ketoangioi.com.vn

 

 

Cẩm nang