Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng năm 2021 có gì mới ?

  • Sep 22, 2021
  • 399
Đăng ký tài khoản ngân hàng là điều quan trọng đối với một doanh nghiệp, việc mở tài khoản ngân hàng dường như là điều khá đơn giản tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều tranh chấp pháp lý phát sinh nếu các bên không hiểu rõ ý nghĩa pháp lý, Ketoangioi tư vấn về thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng.
Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng năm 2021 có gì mới ?

Trước 01/05/2021 quy định về bắt buộc Doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Điều 9 của Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế:

“Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi hay bổ sung số tài khoản cá nhân tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng bắt buộc phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời gian 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi.”

Thời điểm từ ngày 20/12/2013 đến ngày 14/01/2016. Khi có thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng Doanh nghiệp buộc phải thông báo cho cơ quan thuế.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 15/01/2016 Doanh nghiệp không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế. Việc đăng ký số tài khoản ngân hàng được thực hiện thông qua Phòng Đăng ký Kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hay thành phố nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.

Trước ngày 01/05/2021, Tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì: Thông tin “số tài khoản ngân hàng” vẫn nằm trong các đoạn thông tin đăng ký thuế.

Cùng với đó, tại thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của thông tư này cũng có thông tin số tài khoản ngân hàng để thông báo thay đổi. Do đó, trước ngày 01/05/2021 thì doanh nghiệp phải thông báo số tài khoản ngân hàng theo quy định tại mẫu Phụ lục II-1.

Từ ngày 1/5/ 2021 không cần phải đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đây điểm mới trong Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 01/5/2021). Bỏ đoạn kê khai thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định về quản lý thuế. Doanh nghiệp không phải kê khai mục thông tin tài khoản ngân hàng khi đăng ký thành lập Doanh nghiệp. Và không phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 01/05/2021 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp cụ thể: Loại bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tại “Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế” không còn “số tài khoản ngân hàng”. Vì vậy tài khoản ngân hàng không còn là nội dung phải thông báo khi có thay đổi.

Không phải đăng ký với Sở kế hoạch đầu từ thì Doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan nào?

Tính đến thời điểm hiện tại (24/5/2021) thì Nhà nước vẫn chưa có thông báo cụ thể nào quy định về việc các Doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu.

Khi nào có thông báo, văn bản chính thức từ các Cơ quan có thẩm quyền về vấn đề khai báo tài khoản ngân hàng cho Doanh nghiệp. Ketoangioi sẽ chia sẻ ngay cho bạn ở một bài viết khác.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News