Thuế hoa hồng môi giới khi xuất khẩu hàng hoá cho nước ngoài

  • Sep 29, 2021
  • 708
Trong chuyên đề Hoa hồng môi giới bán hàng. Trong trường hợp này chúng tôi đề cập đến việc môi giới bán hàng xuất khẩu ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và người môi giới (tổ chức, cá nhận) cũng ở nước ngoài thì liệu có phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam hay không?
Thuế hoa hồng môi giới khi xuất khẩu hàng hoá cho nước ngoài

Hoa hồng môi giới khi bán hàng xuất khẩu

Tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“…Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập “

Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn:

Điều 2. Đối tượng không áp dụng

  1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
  • Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
  • Xúc tiến đầu tư và thương mại,
  • Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

Căn cứ theo quy định nêu trên Công ty ký hợp đồng môi giới  với đối tác nước ngoài là tổ chức, cá nhân để bán hàng hóa của Công ty thì thu nhập của tổ chức, cá nhân là người nước ngoài không cư trú trong trường hợp này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Công ty chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả  môi giới bán hàng hóa ở nước ngoài.

Như vậy, đối với hoa hồng môi giới bán hàng tại nước ngoài do cá nhân, tổ chức ở nước ngoài thực hiện sẽ không phải chịu thuế TNCN.

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News