Thuê nhà của cá nhân có doanh thu lớn hơn 100 triệu/năm không cần hóa đơn tài chính

  • Ke Toan Gioi
  • 1757
  • 0

Công ty chúng tôi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng công ty . Bên cho thuê có doanh thu lớn hơn 100.000.000/năm thì có cần yêu cầu bên cho thuê nhà  mua hóa đơn của cơ quan thuế để cung cấp cho bên đi thuê?

Trả lời

Căn cứ vào Công văn số 2697/CT-TTHT ngày 27/3/2015 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế quy định như sau:

Trường hợp Công ty từ ngày 01/01/2015 ký hợp đồng thuê nhà của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tiền thuê là 150 triệu đồng/năm, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ 5% thuế GTGT và 5% thuế thu nhập cá nhân trên số tiền thuê nhà phải trả đã bao gồm thuế và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp này cá nhân cho thuê nhà không phải đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để xuất giao cho Công ty; 

Các hồ sơ chứng từ để được thuế chấp nhận là chi phí được trừ như sau:

- Hợp đồng thuê nhà, 
- Chứng từ thanh toán tiền, 
- Chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.