Thuê nhà của cá nhân có tổng thu nhập từ tiền cho thuê từ 100 triệu trở xuống.

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Feb 12, 2015
  • 1691
Câu hỏi:

Công ty thuê nhà của cá nhân không kinh doanh mà tiền thuê từ 100 triệu đồng/1 năm trở xuống để làm trụ sở, thì cá nhân có nhà cho thuê có được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ không? và chủ nhà có phải nộp thuế TNCN và GTGT không?

Công ty chúng tôi cần có những từ gì để có thể hạch toán chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý?

 

Trả lời:

 1. Theo điều 1  Khoản 7 của TT 119/2014/TT-BTC quy định:

 "Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này”

=>  Do vậy, theo ý kiến của chúng tôi. Nếu công ty có thuê nhà của cá nhân và tổng số tiền cho thuê trong năm cá nhân thu  được từ 100tr/năm trở xuống thì sẽ không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN, chỉ phải nộp thuế Môn Bài.

 Đồng thời cá nhân có nhà cho thuê cũng không phải mua hoá đơn lẻ của cơ quan thuế

2. Căn cứ vào điểm 2.4 khoản 2 điều 6 của TT 78/2014/TT-BCT quy định về các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế."

=> Như vậy để chi phí thuê nhà được tính vào chi phí hợp lý thì công ty bạn cần có các chứng tù sau:

 - Hợp đồng thuê nhà.
 - Biên bản bàn giao nhà
 - Chứng từ thanh toán cho chủ nhà
 - Bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

 

 

 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: