Tìm hiểu công việc của kế toán: kế toán ngân hàng

  • Jan 13, 2015
  • 1333
Tìm hiểu công việc của kế toán ngân hàng. Là loại hình kế toán hệ thống thông tin nhằm kiểm tra, rà soát các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong các ngân hàng bằng các phương pháp hạch toán đặc trưng.
Tìm hiểu công việc của kế toán: kế toán ngân hàng
ke toan ngan hang634800669431562500 STM1421117599

Tìm hiểu công việc của kế toán ngân hàng. Là loại hình kế toán hệ thống thông tin nhằm kiểm tra, rà soát các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong các ngân hàng bằng các phương pháp hạch toán đặc trưng.

Các phương pháp hạch toán kế toán: Phương pháp chứng từ; phương pháp tài khoản và ghi kép, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán.

1. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng:

– Nhiệm vụ ghi chép: Kế toán ngân hàng phải ghi chép, phản ánh trung thực, rõ ràng, chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế – tài chính phát sinh trong mọi hoạt động của ngân hàng.

– Nhiệm vụ tổng hợp số liệu: Kế toán ngân hàng phải chia ra nghiệp vụ, tổng hợp số liệu theo đúng cách thức kế toán và theo những chỉ tiêu nhất định nhằm cung cấp thông tin kinh tế – tài chính cho các đối tượng hữu quan một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất.

– Nhiệm vụ giám sát: Kế toán ngân hàng phải giám sát quá trình vận động, sử dụng tài sản (vốn) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các loại tài sản thông qua kiểm soát trước (tiền kiểm) các nghiệp vụ bên nợ và nghiệp vụ bên có của bảng tổng kết tài sản ở từng đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống.

– Nhiệm vụ tổ chức: Kế toán ngân hàng có nhiệm vụ giao dịch với khách hàng bảo đảm an toàn tài sản và tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho khách hàng, góp phần làm tốt chiến lược khách hàng của ngân hàng.

2. Đặc điểm của kế toán ngân hàng:

– Kế toán ngân hàng tiến hành đồng thời giữa kiểm soát, xử lý nghiệp vụ và ghi sổ sách kế toán khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Kế toán ngân hàng mang tính xã hội cao.

– Kế toán ngân hàng có tính chính xác kịp thời rất cao.

– Kế toán ngân hàng sử dụng tiền tệ (nội tệ, ngoại tệ) làm đơn vị đo lường chủ yếu trong hầu hết các mặt nghiệp vụ.

– Chứng từ kế toán ngân hàng có khối lượng lớn, tổ chức luân chuyển phức tạp và gắn liền với việc luân chuyển vốn của nền kinh tế.​

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Vũ Tiến Đạt
Vũ Tiến Đạt
7 tháng trước
bài viết hay quá
Reply
Related News