Trong quý không xuất hóa đơn có phải làm báo cáo sử dụng hóa đơn

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Feb 05, 2015
  • 1255
Câu hỏi:

Em chào anh chị,

Công ty em quý IV không xuất hóa đơn, nên em không làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Như thế có đúng không ạ? Anh chị trả lời sớm giúp em với, Em cảm ơn anh chị nhiều ạ:

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Căn cứ vào điều 27 thông tư 39/2014/TT-BCT có hướng dẫn cụ thể về việc nộp báo cáo THSD Hóa đơn, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn:

"Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)"

Tại khoản 2. khoản 3 điều 13 của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC hướng dẫn về xử phạt hành chính  hóa đơn với các trường hợp nộp chậm hoặc không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

"Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

..........................................

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định."

=> Theo chúng tôi với trường hợp công ty quên không làm BCTHDHD gửi cơ quan thuế là sai quy định. Bạn cần Làm báo cáo THSD hóa đơn và nộp cho cơ quan thuế càng sớm càng tốt để giảm thiểu mức tiền phạt thấp nhất. Chúc bạn thành công!

 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: