Từ 1/9/2014 khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài doanh nghiệp căn cứ vào đâu để kê khai trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra?

  • Ke Toan Gioi
  • 1569
  • 0
Kính chào anh chị , Anh chị cho em hỏi: Theo thông tư 119/2014 thì doanh nghiệp xuất khẩu không cần phải lập hóa đơn xuất khẩu (nếu đăng ký tiếp tục sử dụng) hoặc hóa đơn VAT với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài? Nếu vậy doanh nghiệp sẽ căn cứ ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán như thế nào? Doanh nghiệp sẽ kê khai doanh thu xuất khẩu trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra như thế nào? Anh chị giải đáp giúp em với ạ Em cảm ơn nhiều ạ.

Trả lời

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi!

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT: Từ ngày 01/09/2014 trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài  thì Công ty sử dụng hóa đơn thương mại (không cần lập hóa đơn GTGT hay hóa đơn xuất khẩu).

Căn cứ trị giá hàng xuất khẩu trên hóa đơn thương mại để doanh nghiệp xác định doanh thu và từ ngày 01/9/2014 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 TT 119/2014/TT-BTC đã bãi bỏ Bảng kê hàng hóa được áp dụng thuế suất 0%. Doanh thu xuất khẩu sẽ kê khai trên Bảng kê mẫu 01-1/GTGT tại STT 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

Và từ ngày 01/09/2014 Công ty xuất khẩu lập hóa đơn thương mại thì thực hiên kê khai trên Bảng kê bán ra mẫu số 01-1/GTGT, những chỉ tiêu trên Bảng kê không có trên hóa đơn thương mại thì không phải kê khai. Công ty không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế đối với hóa đơn thương mại.