Xuất hoá đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không?

 • Dec 24, 2021
 • 575
Theo quy định hiện hành, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi nhận ngành nghề kinh doanh. Vậy nếu doanh nghiệp kinh doanh và xuất hóa đơn đối với các ngành nghề không đăng ký thì có hợp pháp hay không?
Xuất hoá đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không?
Theo khoản 7, điều 1 thông tư 124/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 6 thông tư 185/2013/TT-BTC, đã BÃI BỎ nội dung khoản 1, điều 6 thông tư 185/2013/TT-BTC
 • “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.”
Thêm đó, tại công văn số 1387/TCT-KK về việc kê khai nộp thuế GTGT ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2015 gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh, thì:
 • “Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất tại công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cụ thể: chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ sung  ngành, nghề theo quy định.”
Kết luận: Việc xuất hóa đơn đỏ không đúng ngành nghề kinh doanh về việc bán balo, túi xách của công ty bạn không bị xem là hóa đơn bất hợp pháp và KHÔNG BỊ PHẠT.
 
 
Tuy nhiên, bạn cần bổ sung ngành nghề kinh doanh để tránh bị phạt vì theo khoản 4, điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015; hướng dẫn thi hành luật Doanh Nghiệp 2014
 • “4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.”
Và tại điều 3 nghị định số 50/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 06 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thì:
 • “Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 • 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”
 
Như vậy, có thể kết luận rằng, việc xuất hóa đơn đỏ không đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh/thành phố sẽ:
 • KHÔNG BỊ PHẠT về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Xuất hóa đơn không có trong ngành nghề kinh doanh thì hóa đơn này vẫn HỢP PHÁP, có thể kê khai thuế và hạch toán ghi nhận doanh thu bình thường
 • Nhưng sẽ BỊ PHẠT vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với mức phạt tối đa là 5tr đồng và phải bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông báo nội dung thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
Comment
Guest
 • Đăng nhập bởi MXH:
Related News